Privacybeleid

PRIVACY EN COOKIEBELEID VAN DRESSED WALLS

DRESSED WALLS hecht grote waarde aan het bescherming van aan haar toevertrouwede  persoonsgegevens en het waarborgen van uw privacy. In het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bieden wij u onze privacyverklaring aan. Wanneer u een bestelling bij DRESSED WALLS plaatst, wilt u natuurlijk dat uw gegevens privĂ© blijven. Een terechte opmerking als u het ons vraagt. Wij doen er daarom alles aan deze gegevens zorgvuldig te verwerken en beveiligen.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

DRESSED WALLS

FORT Pinssen 21

2926 VD

[email protected]

085-0186542

WELKE GEGEVENS LAAT IK ACHTER?

Als u een opdracht verleent, is er sprake van een overeenkomst. Wij vragen u hierbij om de volgende gegevens:

 • uw voor- en achternaam;
 • (factuur)adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • betaalgegevens;
 • overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie van welke         aard ook of telefonisch.

Wij gebruiken deze gegevens bij de afhandeling van de door u geplaatste opdracht, het verlenen van service, garantie en andere doeleinden, genoemd in dit statement, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven en/of mailingen.

ONDER WELKE GRONDSLAGEN EN VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Uitvoering van onze overeenkomst:

 • bij bestellen
 • bij bezorgen
 • om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van de    overeenkomst
 • bij contact met onze klantenservice

Uw toestemming is nodig:

 • voor verzending van onze nieuwsbrieven, mailingen en andere reclame-uitingen via e-        mail, social media of post
 • wanneer uw een bezoek brengt aan www.DRESSEDWALLS.nl
 • zodat we uw voorkeuren kunnen onthouden en uw van passend advies kunnen voorzien,    middels uw IP adres
 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
 • om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening.

Wettelijke verplichting

 • indien DRESSED WALLS hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer we fraude       vermoeden;
 • in verband met wettelijke bewaarplichten.

BEWAARTERMIJN

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

COMMUNICATIE

Vragen mag altijd

Wanneer u DRESSED WALLS een mail of ander bericht stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar uw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maak het mogelijk om hiermee uw vraag te beantwoorden en eventuele bijkomende processen uit te voeren.

Blijf op de hoogte

Naast de informatie die op onze website vermeld staat, kunnen wij u als klant via drie kanalen op de hoogte brengen van nieuwe items/collecties, aanbiedingen, acties of andere informatie. Deze drie kanalen zijn als volgt: per mail, per social media of per post.

Nieuwsgierig?

Voor de klanten die graag als eerste op de hoogte zijn van nieuwe items en/of andere informatie, bieden wij een nieuwsbrief aan. Iedere nieuwsbrief is voorzien van een link waarbij u uzelf kunt afmelden. Zonder uw toestemming ontvangt u geen nieuwsbrieven vanuit DRESSED WALLS.

DELEN VAN GEGEVENS

DRESSED WALLS verkoopt uw gegevens niet aan derden. We delen uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor:

 • de uitvoering van onze overeenkomst met u als klant;
 • een nieuwsbrief te versturen (uitsluitend indien u ingeschreven bent voor onze        nieuwsbrief);
 • of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Bijvoorbeeld aan bezorgdiensten of betaalpartners e.d.. Wij hebben strikte afspraken met hen om ook hier de privacyregels te waarborgen. Indien wij persoonsgegevens delen met derden gaat hier altijd een verwerkersovereenkomst aan vooraf. Hierbij houden wij rekening met een passend niveau van beveiliging, waarin vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd worden.

INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN

Mocht u vragen of twijfels hebben rondom uw persoonsgegevens dan hebt u altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in ons gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons hier uiteraard over bellen (085 018 65 42) of mailen ([email protected]).

INTREKKEN TOESTEMMING

Voor zover wij uw gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, hebt u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

VEILIGHEID STAAT VOOROP

DRESSED WALLS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan.  Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag, maar daarnaast hebt u te alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

DOORLINKEN

Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites, welke door backlinks aan www.DRESSEDWALLS.nl zijn gekoppeld. Wij kunnen geen garantie geven dat andere partijen op een betrouwbare manier omgaan met uw persoonlijke gegevens.  www.DRESSEDWALLS.nl kan zelf ook linkjes bevatten naar andere websites en/of diensten. DRESSED WALLS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

COOKIES

DRESSED WALLS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wilt u liever geen cookies ontvangen?

Dat kan! U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 18 maart 2019.

Onderkant formulier